Ingezonden: Soa-aids schendt recht op medisch beroepsgeheim voor Sekswerkers

Ingezonden door een anonieme sekswerker.
(Links en noten door Sekswerknieuws.)

Met verbijstering en verontwaardiging heb ik kennis genomen van de brochure van Soa-aids “Handreiking signalering mensenhandel” (pdf)
(via intro) (Mirror: Handreiking Mensenhandel-Soa Aids)

In deze brochure, geschreven door Marjan Wijers en Marcia Albrecht wordt medisch personeel met sekswerkers als patienten opgeroepen om bij verdenking dat hun patienten slachtoffer zouden kunnen zijn van mensenhandel ook zonder toestemming en/of zonder medeweten van deze patienten deze verdenkingen te melden bij Comensha en/of de politie.

Bij een beschrijving van wat mensenhandel zou zijn wordt de uitleg van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel gevolgd. 1) Iemand ‘verliefd maken’ (een “liefdesrelatie voorwenden”) wordt hierbij genoemd als een “vorm van dwang”. (p24) Het komt er dus op neer dat als medisch personeel de indruk heeft dat de partner van een sekswerker niet oprecht zou zijn er volgens Soaaids, Wijers en Albrecht een melding gedaan zou moeten worden, met als gevolg dat de partner in kwestie gearresteerd kan worden op verdenking van mensenhandel. 2) 3)

Dit is echter volledig in strijd met de eed die alle gezondheidswerkers (o.a. artsen en verpleegkundigen) hebben afgelegd om het medisch beroepsgeheim te respecteren. In de Wet geneeskundige behandelings overeenkomst is dit vastgelegd in de toestemmingsvereiste van de patiënt o.a. bij informatie uitwisseling. De patiënt heeft recht op informatie en daaruit zelf een beslissing te nemen. Soaaids, Wijers en Albrecht menen dat patiëntenrechten als privacy en zelfbeschikking niet relevant zouden zijn voor sekswerkers, omdat in de strijd tegen de mensenhandel alles geoorloofd zou zijn. Het staat echter niet in de patiëntenrechten dat deze NIET zouden gelden voor sekswerkers.

Omdat Soaaids deze brochure al een aantal maanden verspreidt onder gezondheidswerkers in de soa-preventie gericht op sekswerkers ben ik van mening dat deze soa-preventie hulpverlening zoals o.a. bij de GGD’s niet meer te vertrouwen is. 4)
Ik wil daarom al mijn collega’s aanraden om zelf een betrouwbare arts die de geheimhoudingsplicht nog wel respecteert te zoeken, om evt. problemen te voorkomen.

Een van de schrijfsters van de brochure, Marjan Wijers, is tevens contactpersoon van SWexpertise, die PROUD – de ‘vakbond’ van sekswerkers – van adviezen voorziet. 5)
Volgens mij valt dit niet te rijmen want in de brochure van Soaaids pleit zij voor het afschaffen van het recht op privacy voor sekswerkers. Ook verwijst zij verder herhaaldelijk naar Comensha en blijkt zij geen enkele kritiek te hebben op de Nationaal Rapporteur Mensenhandel terwijl dit toch allebei organisaties zijn die bewezen hebben graag met fictieve cijfers over vermeende mensenhandel te goochelen, die gebruikt worden om wetsvoorstellen door te voeren die sekswerkers zwaar zullen duperen indien zij aangenomen zouden worden. 6)

Marjan Wijers staat bekend als een bondgenoot van sekswerkers (zie o.a. haar connecties met PROUD) maar heeft achter onze rug om, zonder enig overleg, deze handleiding die ons onze patiëntenrechten kan ontnemen geschreven. (Als ze dit wel met sekswerkers besproken zou hebben zou dit ongetwijfeld in de inleiding zijn vermeld.) Ook Soaaids heeft de boodschap – meer rechten voor sekswerkers – niet begrepen. Ze zeggen van wel, maar handelen anders.

Marjan Wijers is ook medeoprichter van de Macha’s UA (KvK 58564896), aspirant exploitant voor het Zandpad in Utrecht, terwijl ze tegelijkertijd de sluiting ondersteunde. 7) Hoe valt dit alles te begrijpen? Volgens mij heeft mevrouw Wijers een dikbelegde boterham aan alle subsidies en opdrachten die zij binnenhaalt onder het mom van haar contacten met de doelgroep, die zij echter niet werkelijk serieus neemt. Haar handelen is namelijk anti- en niet pro-sekswerk.

Ook ik zou graag een vakbond voor sekswerkers van de grond zien komen, maar gezien de keuze voor deze adviseur heb ik helaas geen vertrouwen in PROUD. Zolang PROUD hier niet op terugkomt zal ik nooit lid worden. Want ik word al verraden door de overheid en de gezondheidszorg en dan ook nog eens door de “vakbond van sekswerkers”?

Hulpverleners in de gezondheidszorg, jullie hebben ooit de belofte of de eed afgelegd om het beroepsgeheim te respecteren. Hou jullie daar aan! En volg NIET het advies van Soaaids, Wijers en Albrecht want mocht ik er onverhoopt achter komen dat een van mijn collega’s hierdoor gedupeerd raakt, dan zal ik diegene steunen bij zijn of haar gang naar de tuchtrechter.

 

Noten door Sekswerknieuws

1 Zie: Zondares National Rapporteur on Trafficking (engels) , Mensenhandel in en buiten beeld ii

2 Zie: Zondares ‘je vent uit de lik houden’ deel 1 , deel 2.
Deze artikels geven een indruk van hoezeer er (al) op de partners van sekswerkers wordt gejaagd. Zondares noemt de mensenhandelwet hierom het “partnerverbod” voor hoeren.

3 In de brochure van Soa-aids worden de ‘signalen’ die zouden wijzen op mensenhandel niet gespecificeerd. Citaat: “Dat kan gaan om concrete en feitelijke informatie die u krijgt over dwang en uitbuitingspraktijken. Maar het kan ook gaan om signalen die worden ingegeven door uw intuïtie, de zogenoemde ‘niet-pluis gevoelens’.”
Zie voor de ‘signalen’-lijst die hiervoor gehanteerd wordt: Zondares Antwoord op: Waar rook is, is vuur. , Felicia Anna 9 Signalen van mensenhandel

4 Zondares schreef al eerder (in Antwoord op: Maar de hulpverlening zegt) “Maar in de grote steden is de GGD tot ketenpartner gemaakt, en dat houdt helaas in dat je niet meer in vertrouwen met ze praat.”

5 Beide organisaties – SWexpertise en PROUD – zijn pas zeer recentelijk opgericht. Samen schreven zij een brief aan de politiek.

6 Zie noot 1 en ook: Marijke Vonk De Mythe van Mensenhandel , Mensenhandel in Nederland – Goed meten, Utrecht krijgt Spijt Muisstil

7 Marjan Wijers verklaarde tijdens een bijeenkomst van de pvda-Utrecht in oktober 2013 nog volledig achter de sluiting van de Utrechtse redlightzones te staan. (Ook de Macha’s hebben het gemeentebeleid altijdgesteund.)
Later heeft Wijers wel haar standpunt gewijzigd en gezegd dat de redlightzones nooit gesloten hadden mogen worden zonder vervangende werkruimte aan te bieden. Nog steeds heeft zij echter geen afstand genomen van de wijziging van de APV en andere besluiten van de gemeente, waardoor de heropening van het ‘Nieuwe’ Zandpad nog steeds niet is gelukt.

Soa-aids-signalerendwangenuitbuiting

Afbeelding: Aankondiging van cursus, gegeven door Soa-aids in november 2014: “Je maakt een zorgvuldige afweging of een doorbreking van je beroepsgeheim noodzakelijk en gerechtvaardigd is en zet stappen die het slachtoffer beschermen.”

Advertenties

3 comments

 1. Mark van der Beer · februari 3, 2015

  Om maar even mijn reactie te geven. Er staat:

  “Het komt er dus op neer dat als medisch personeel de indruk heeft dat de partner van een sekswerker niet oprecht zou zijn er volgens Soaaids, Wijers en Albrecht een melding gedaan zou moeten worden, met als gevolg dat de partner in kwestie gearresteerd kan worden op verdenking van mensenhandel.”

  Dit is wel erg kort door de bocht. Op basis van alleen dit signaal komt men niet in aanmerking om gearresteerd te worden, daarvoor zullen dus toch iets meer concrete aanwijzingen moeten komen voordat iemand opgepakt wordt.

  Deze actie lijkt er vooral op gericht om Marjan Wijers in diskrediet te brengen, wat lijkt op een oude vete tussen deze ‘anonieme sekswerker’ en Marjan Wijers. Ik zou deze ‘anonieme sekswerker’ dan ook willen adviseren dat als zij kritiek heeft op PROUD, die kritiek dan ook op PROUD te geven, en niet via via op het blog van een ander en anoniem.

  Like

 2. Mark van der Beer · februari 3, 2015

  Er staat toch ook duidelijk in de handreiking waar nu kritiek op is:
  “Deze handreiking biedt ruimte tot verbetering. Mocht er in de praktijk een vraag, aanpassing of verzoek zijn, graag bij het Programma Prostitutie melden zodat we deze handreiking nog verder kunnen aanscherpen.”

  Blijkbaar is deze anonieme sekswerker erg snel op haar teentjes getrapt, en legt zij direct allerlei verbanden, terwijl het document zelf toch echt aangeeft dat het niet perfect is, en dat er dus ruimte voor verbetering is. Sterker nog, het document geeft zelfs aan waar je dit kunt melden, namelijk bij het Programma Prostitutie van Soa Aids Nederland. Waarom er dus op deze wijze wordt gekozen om hier allerlei (terecht of onterechte) insinuaties te wekken ontgaat mij dan ook compleet.

  Men twijfelt aan de inzet van 1 persoon, Marjan Wijers, en direct wordt iedereen met wie zij contact heeft weggezet als onbetrouwbaar. Zo wordt CoMensha van alles beschuldigd, terwijl die mensen alleen maar doen wat zij moeten doen, en dat is alle rapportages van mensenhandel verzamelen. Marijke Vonk, naar wie in dit bericht ook wordt verwijst, waar de kritiek ook op is gebasserd, schreef zelfs een post hierover op haar website: http://marijkevonk.com/the-weekly-personal-5/

  Ook wordt de Nationaal Rapporteur hier van alles beschuldigd, terwijl de Nationaal Rapporteur juist oproept in haar laatste rapport om vooral ook beter te melden, en dan vooral kwaliteit beter. De Nationaal Rapporteur legt duidelijk uit in haar laatste rapport dat verschillende instanties verschillende definities gebruiken van mensenhandel, waardoor de cijfers niet gebruikt kunnen worden om beleid op te baseren.

  Verder twijfelt men aan PROUD omdat ze contact heeft met Marjan Wijers? Dit is wel een erg zwak argument. Immers is PROUD bij mijn weten nog niet officieel opgericht, en bij mijn weten zit Marjan Wijers ook niet in het bestuur. Als dat de enige kritiek is om niet lid te worden, zou ik als ik PROUD was daar niet echt van wakker liggen. Immers staat het iedereen vrij een eigen sekswerkorganisatie op te zetten, en als deze schrijfster denkt dat ze het beter kan, is er niemand die haar daarvan zal weerhouden.

  Kortom, een storm in een glas water, van een anonieme sekswerker die tot conclusies springt voordat ze de feiten weet.

  Like

 3. Pingback: Ingezonden: De organisatie Soa Aids Nederland schendt medisch beroepsgeheim | Fleur van Schaik

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s