Sekswerknieuws 1 jaar

Afgelopen dinsdag (22-9) bestond Sekswerknieuws 1 jaar!

“Voor vrije hoererij. Stop de hetze tegen sekswerkers en hun klanten”

Zie Sekswerknieuws op twitter

Ter gelegenheid hiervan enkele opmerkingen en het overzicht van twitter-analytics over mijn account.

1 Er komen nog steeds volgers bij. Bedankt allemaal!
Natuurlijk zegt het aantal volgers niet alles. Ik lees zelf ook lang niet alles van iedereen die ik volg. Dat is m.i. ook onmogelijk met meer dan 200 follows. Maar ik beschouw het toch als een stukje erkenning dat heel wat mensen waaronder veel sekswerkers en anderen uit de sector – advertentiesites, privehuizen, escortservices ed. – mijn account relevant vinden om te volgen.

2 (Zoals ik al eerder schreef:) Standpunten van Sekswerknieuws zijn standpunten van mij, maar NIET al mijn standpunten zijn standpunten van Sekswerknieuws. (Zo ben ik persoonlijk bijvoorbeeld socialist, terwijl Sekswerknieuws neutraal is wat politieke kleur betreft.)

3 Standpunten van Sekswerknieuws zijn o.a.:
– Volledige decriminalisering van sekswerk = afschaffing van de vergunningplicht en van alle punten in de mensenhandelwet die (betrokkenheid bij) vrijwillig sekswerk criminaliseren. Sekswerkbeleid hoort onder het ministerie van arbeid en/of economie, NIET bij justitie!
– Afschaffing Comensha en Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) en stopzetting van alle subsidies aan de reddingsindustrie.
– Stop discriminatie in het algemeen (gender, afkomst, geloof, geaardheid etc) en discriminatie tegen sekswerkers (en klanten) in het bijzonder. Discriminatie tegen sekswerkers is helaas wijdverbreid, bijvoorbeeld door verhuurders, jeugdzorg, werkgevers etc.
– NO PASARAN tegen wetsvoorstellen WRP en klantcriminalisering, model-apv van VNG e.a. plannen om de hoererij verder in het verdomhoekje te drijven.
– Zolang vergunningplicht niet afgeschaft is: tegen intrekking van bestaande vergunningen en voor het soepel verstrekken van nieuwe vergunningen. Heropening van alle gesloten werkruimtes/bedrijven.

4 Ook enkele standpunten die niet direct op sekswerk betrekking hebben, maar die eveneens van belang zijn:
– Afschaffing opiumwet. Decriminaliseer drugshandel en -gebruik. Stop de ‘War on drugs’.
– Een ruimhartiger immigratiebeleid.
– Voor het recht op privacy e.d. burgerrechten, dus tegen de steeds verder oprukkende controlestaat.
– Voor goede en toegankelijke gezondheidszorg met respect voor de privacy en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt.

5 Mijn oproep om aktie te organiseren tegen (de wrp en) het wetsvoorstel klantcriminalisering heeft heel wat retweets mogen ontvangen. Dit geeft aan dat er gelukkig meer mensen zich bewust zijn van de urgentie van de hele situatie. Helaas is hier echter nog geen konkreet initiatief uit voortgekomen. Ik hoop in ieder geval dat er spoedig toch de een of andere vorm van protest op gang zal komen. En om daaraan deel te kunnen nemen en er over te berichten.

6 Heb deze week ook de mijlpaal van 25.000 favorieten bereikt. (Dat zijn er gemiddeld 500 per week.) Voor verder lezen aanbevolen!
(RT / Fav betekent mééstal – maar NIET per definitie – dat ik in grote lijnen instem met de betreffende tweet. Soms betekent het echter alleen: “ter info”.)

 


Hieronder het prachtige overzicht wat ik verkreeg via http:// analytics . twitter . com /
(LET OP! Ik heb deze link uitgeschakeld want als je ingelogd op twitter dit adres bezoekt wordt er zonder verdere bevestiging begonnen met registreren. Ikzelf stel de service van analytics op prijs, maar het gebrek aan keuze hierbij is minder mooi.)

 

01swn-sept

02swn-okt

03swn-nov

04swn-dec

05swn-jan

06swn-feb

07swn-mrt

08swn-apr

09swn-mei

10swn-jun

11swn-jul

12swn-aug

13swn-sep15

14swn-volgers

 

 

 

Advertenties

Gemeente Utrecht, Heropen het Zandpad en de Hardebollenstraat! Sluiting was onterecht.

Door Wessel Koopmans

Morgen (do. 27-8) staat het bestemmingsplan voor het zgn. “Nieuwe Zandpad” op de agenda van de Utrechtse gemeenteraad. Dit zogenaamde Nieuwe Zandpad moet volgens de gemeente in de plaats komen van de inmiddels al weer ruim twee jaar gesloten redlight-zones het Zandpad en de Hardebollenstraat. Deze werden door de gemeente gesloten omdat de verhuurders er van werden verdacht medeplichtig te zijn aan mensenhandel. (Letterlijk is dat wellicht niet zo gezegd, maar dit is overduidelijk het beeld wat er neergezet is. Bewijs is hiervoor nooit geleverd.) In een rechtsstaat zou men verwachten dat er dan een strafrechterlijk onderzoek gestart zou worden om de schuld of onschuld van de verdachten aan te tonen. Dat is echter niet gebeurd. In plaats daarvan werden de vergunningen van de werkruimtes ingetrokken. Dit soort vergunningen zijn aan zóveel onredelijke bepalingen gebonden dat er altijd wel iets te vinden is om de vergunninghouder op te pakken. Hierdoor werden de redlightzones gesloten en konden de beschuldigden zich niet verdedigen tegen de laster die door de gemeente in de media over hen uitgestort werd.

Behalve de verhuurders werden 330 sekswerkers en vele tienduizenden klanten gedupeerd door de sluiting. De sekswerkers werden vrijwel van de ene dag op de andere op straat gegooid zonder enige compensatie. (Als zij woonachtig waren in Utrecht konden ze wel een bijstandsuitkering aanvragen, maar daarvoor zouden ze eerst hun huis of ander vermogen moeten ‘opeten’ en bovendien hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel – die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun beroep als zelfstandige – moeten opgeven.)

De gemeente had echter een mooi plan: De dames moesten maar een coöperatie oprichten en een huurcontract afsluiten met de eigenaar van de werkruimtes en dan zouden de redlightzones binnen “zes weken” weer heropend kunnen worden. De adviseurs die de sekswerkers hierbij konden helpen stonden al klaar in de startblokken en zo gezegd zo gedaan werd de coöperatie de Macha’s opgericht. De adviseurs bleken echter van mening dat de eigenaars uitbuiters waren en dat de werkruimtes daarom alleen voor een symbolisch bedrag gehuurd mochten worden en blokkeerden de totstandkoming van een huurcontract. (Meer over deze onverkwikkelijke geschiedenis in De verborgen krachten achter de mislukte heropening van het Zandpad)
Hierop verlieten de (meeste) sekswerkers de coöperatie en begonnen het bedrijf Freya.  Freya wist wel contracten te sluiten, evenals een ander bedrijf, Midned, wat eveneens een vergunningaanvraag had gedaan om werkruimtes te verhuren. Deze aanvragen werden echter door de gemeente op alle mogelijke manieren tegengewerkt, oa. met telkens nieuwe voorwaarden.

Enkele maanden later zegde het Waterschap op verzoek van de gemeente de huur op van de ligplaatsen voor de boten aan het Zandpad, en kwam de gemeente met het plan dat er een “Nieuw Zandpad” zou moeten komen. Ik schreef destijds hierover dit artikel wat m.i. nog steeds volledig overeind staat. (Eén fout staat er echter wel in het artikel want ik wist toen niet dat de Macha’s nog maar één sekswerker als lid had en volledig werd gerund door de adviseurs.)

Ook werd de apv veranderd: zogenaamd in het belang van de sekswerkers, maar in feite maakten de nieuwe vereisten de lopende vergunningaanvraag van Freya onmogelijk.

De gemeenteraad nam weliswaar een motie aan voor de tijdelijke heropening van het Zandpad maar de tegenwerking bleef doorgaan, waardoor de vergunningaanvragen van Freya en Midned uiteindelijk werden afgewezen. (Freya heeft nu alleen nog een vergunningaanvraag voor de Hardebollenstraat lopen. Ook dit wordt door de gemeente eindeloos getraineerd.)

De geplande opening van het Nieuwe Zandpad zou dit jaar zijn. Ook werd er een tijdelijke redlightzone beloofd. Voor de tijdelijke zone waren er serieuze investeerders en vergaande plannen, maar ook dit alles werd weer door de gemeente van tafel geveegd. Voor het Nieuwe Zandpad zijn géén serieuze investeerders meer in beeld omdat deze allemaal door de onbuigzame houding van de gemeente zijn afgeschrikt. Ook stelt de gemeente de planning telkens bij, waardoor we nu moeten geloven dat het Nieuwe Zandpad in 2017 geopend zal worden. Dat is echter mi. zeer onwaarschijnlijk.

Nu wil men het bestemmingsplan wijzigen om de prostitutiebestemming van het water naar de lokatie van het Nieuwe Zandpad te verplaatsen. Dit zou de heropening van het ECHTE Zandpad definitief onmogelijk maken en mag dus NIET gebeuren. (In het voorstel voor de bestemmingsplanwijziging wordt – naar ik begreep – de bestemming prostitutie op de Hardebollenstraat weliswaar vooralsnog in tact gelaten, maar er ligt wel een apart voorstel om “de concentratie van alle raamprostitutie op één locatie als nieuw prostitutiebeleid vast te stellen”. Dit zal indien aangenomen ook de heropening van de Hardebollenstraat onmogelijk maken.)

Er is niemand die iets in het Nieuwe Zandpad ziet, afgezien van de politieke partijen, één sekswerker, en de al eerder genoemde adviseurs van de Macha’s die het plan hebben ingefluisterd aan de gemeente. Het ontwerp van de nieuwe zone (buiten het zicht, met een hoge muur er om, containerbouw, geen nooduitgangen, camera’s overal etc. etc.) is een AANFLUITING en verdient het zeker niet de naam “Zandpad”.

Inmiddels is er een onderzoek van prof. dr. Dina Siegel van de UU gepresenteerd  (het volledige verslag verschijnt spoedig) waaruit blijkt dat de beschuldigingen dat er sprake zou zijn geweest van grootschalige mensenhandel volledig uit de lucht gegrepen zijn, en dat het (zoals uiteraard EVENEENS te verwachten was) slecht gaat met een groot deel van de op straat gegooide sekswerkers. De gemeente gooide het onderzoek echter ongelezen in de prullebak en houdt vast aan het Nieuwe Zandpad.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

De gemeenteraad moet eindelijk eens toegeven dat de sluiting van de Utrechtse redlightzones een verkeerde beslissing was en dat het Nieuwe Zandpad niet gewenst wordt door sekswerkers en klanten. Heropen het Zandpad en de Hardebollenstraat! Als de gemeente de tegenwerking staakt kan dit op korte termijn gerealiseerd worden. Herstel de vroegere situatie want die was juist UITSTEKEND. Het is de keus tussen dàt of het Nieuwe Zandpad met Sint Juttemis.

Versoepel aansluitend ook het vergunningbeleid om thuisontvangst mogelijk te maken. Hiermee kunnen ook (kleine) coöperaties een kans krijgen. Coöperaties zijn een goed idee. Je moet het alleen niet willen OPDRINGEN. En ze zijn voor het beheer van grotere ramenzones waarschijnlijk ook minder haalbaar. Voor 3 of 4 sekswerkers die samen een werkruimte in een woning delen lijkt dit echter een véél voor de hand liggender model. In ieder geval moet thuisontvangst (en hotelontvangst en escort) mogelijk worden, zodat er een eind komt aan de jacht op sekswerkers. Het is een legaal beroep dus maak het ook legaal MOGELIJK op een lokatie naar KEUZE. Afschaffing van de vergunningplicht zou veel beter zijn, maar met een versoepeling kan Utrecht een heel eind komen. Sekswerkers zijn voor de overgrote meerderheid GEEN slachtoffers van mensenhandel, maar wèl slachtoffers van een uiterst repressief overheidsbeleid waarbij mensenrechten zoals het recht op vrije beroepskeuze en privacy ernstig worden geschonden.

Kappen dus met die onzin gemeente Utrecht. Het Nieuwe Zandpad is niets en wordt niets. Heropen het Zandpad en de Hardebollenstraat en versoepel het vergunningenbeleid!

 

Lees vooral ook mijn vorige artikel.
Raadslid Selma Bas heeft nog steeds geen excuses gemaakt aan de Zandpad dames voor haar uit de lucht gegrepen en uiterst stigmatiserende bewering dat een groot deel van hen “als vee verhandeld” zou zijn. Shame on you!

Ingezonden: Soa-aids schendt recht op medisch beroepsgeheim voor Sekswerkers

Ingezonden door een anonieme sekswerker.
(Links en noten door Sekswerknieuws.)

Met verbijstering en verontwaardiging heb ik kennis genomen van de brochure van Soa-aids “Handreiking signalering mensenhandel” (pdf)
(via intro) (Mirror: Handreiking Mensenhandel-Soa Aids)

In deze brochure, geschreven door Marjan Wijers en Marcia Albrecht wordt medisch personeel met sekswerkers als patienten opgeroepen om bij verdenking dat hun patienten slachtoffer zouden kunnen zijn van mensenhandel ook zonder toestemming en/of zonder medeweten van deze patienten deze verdenkingen te melden bij Comensha en/of de politie.

Bij een beschrijving van wat mensenhandel zou zijn wordt de uitleg van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel gevolgd. 1) Iemand ‘verliefd maken’ (een “liefdesrelatie voorwenden”) wordt hierbij genoemd als een “vorm van dwang”. (p24) Het komt er dus op neer dat als medisch personeel de indruk heeft dat de partner van een sekswerker niet oprecht zou zijn er volgens Soaaids, Wijers en Albrecht een melding gedaan zou moeten worden, met als gevolg dat de partner in kwestie gearresteerd kan worden op verdenking van mensenhandel. 2) 3)

Dit is echter volledig in strijd met de eed die alle gezondheidswerkers (o.a. artsen en verpleegkundigen) hebben afgelegd om het medisch beroepsgeheim te respecteren. In de Wet geneeskundige behandelings overeenkomst is dit vastgelegd in de toestemmingsvereiste van de patiënt o.a. bij informatie uitwisseling. De patiënt heeft recht op informatie en daaruit zelf een beslissing te nemen. Soaaids, Wijers en Albrecht menen dat patiëntenrechten als privacy en zelfbeschikking niet relevant zouden zijn voor sekswerkers, omdat in de strijd tegen de mensenhandel alles geoorloofd zou zijn. Het staat echter niet in de patiëntenrechten dat deze NIET zouden gelden voor sekswerkers.

Omdat Soaaids deze brochure al een aantal maanden verspreidt onder gezondheidswerkers in de soa-preventie gericht op sekswerkers ben ik van mening dat deze soa-preventie hulpverlening zoals o.a. bij de GGD’s niet meer te vertrouwen is. 4)
Ik wil daarom al mijn collega’s aanraden om zelf een betrouwbare arts die de geheimhoudingsplicht nog wel respecteert te zoeken, om evt. problemen te voorkomen.

Een van de schrijfsters van de brochure, Marjan Wijers, is tevens contactpersoon van SWexpertise, die PROUD – de ‘vakbond’ van sekswerkers – van adviezen voorziet. 5)
Volgens mij valt dit niet te rijmen want in de brochure van Soaaids pleit zij voor het afschaffen van het recht op privacy voor sekswerkers. Ook verwijst zij verder herhaaldelijk naar Comensha en blijkt zij geen enkele kritiek te hebben op de Nationaal Rapporteur Mensenhandel terwijl dit toch allebei organisaties zijn die bewezen hebben graag met fictieve cijfers over vermeende mensenhandel te goochelen, die gebruikt worden om wetsvoorstellen door te voeren die sekswerkers zwaar zullen duperen indien zij aangenomen zouden worden. 6)

Marjan Wijers staat bekend als een bondgenoot van sekswerkers (zie o.a. haar connecties met PROUD) maar heeft achter onze rug om, zonder enig overleg, deze handleiding die ons onze patiëntenrechten kan ontnemen geschreven. (Als ze dit wel met sekswerkers besproken zou hebben zou dit ongetwijfeld in de inleiding zijn vermeld.) Ook Soaaids heeft de boodschap – meer rechten voor sekswerkers – niet begrepen. Ze zeggen van wel, maar handelen anders.

Marjan Wijers is ook medeoprichter van de Macha’s UA (KvK 58564896), aspirant exploitant voor het Zandpad in Utrecht, terwijl ze tegelijkertijd de sluiting ondersteunde. 7) Hoe valt dit alles te begrijpen? Volgens mij heeft mevrouw Wijers een dikbelegde boterham aan alle subsidies en opdrachten die zij binnenhaalt onder het mom van haar contacten met de doelgroep, die zij echter niet werkelijk serieus neemt. Haar handelen is namelijk anti- en niet pro-sekswerk.

Ook ik zou graag een vakbond voor sekswerkers van de grond zien komen, maar gezien de keuze voor deze adviseur heb ik helaas geen vertrouwen in PROUD. Zolang PROUD hier niet op terugkomt zal ik nooit lid worden. Want ik word al verraden door de overheid en de gezondheidszorg en dan ook nog eens door de “vakbond van sekswerkers”?

Hulpverleners in de gezondheidszorg, jullie hebben ooit de belofte of de eed afgelegd om het beroepsgeheim te respecteren. Hou jullie daar aan! En volg NIET het advies van Soaaids, Wijers en Albrecht want mocht ik er onverhoopt achter komen dat een van mijn collega’s hierdoor gedupeerd raakt, dan zal ik diegene steunen bij zijn of haar gang naar de tuchtrechter.

 

Noten door Sekswerknieuws

1 Zie: Zondares National Rapporteur on Trafficking (engels) , Mensenhandel in en buiten beeld ii

2 Zie: Zondares ‘je vent uit de lik houden’ deel 1 , deel 2.
Deze artikels geven een indruk van hoezeer er (al) op de partners van sekswerkers wordt gejaagd. Zondares noemt de mensenhandelwet hierom het “partnerverbod” voor hoeren.

3 In de brochure van Soa-aids worden de ‘signalen’ die zouden wijzen op mensenhandel niet gespecificeerd. Citaat: “Dat kan gaan om concrete en feitelijke informatie die u krijgt over dwang en uitbuitingspraktijken. Maar het kan ook gaan om signalen die worden ingegeven door uw intuïtie, de zogenoemde ‘niet-pluis gevoelens’.”
Zie voor de ‘signalen’-lijst die hiervoor gehanteerd wordt: Zondares Antwoord op: Waar rook is, is vuur. , Felicia Anna 9 Signalen van mensenhandel

4 Zondares schreef al eerder (in Antwoord op: Maar de hulpverlening zegt) “Maar in de grote steden is de GGD tot ketenpartner gemaakt, en dat houdt helaas in dat je niet meer in vertrouwen met ze praat.”

5 Beide organisaties – SWexpertise en PROUD – zijn pas zeer recentelijk opgericht. Samen schreven zij een brief aan de politiek.

6 Zie noot 1 en ook: Marijke Vonk De Mythe van Mensenhandel , Mensenhandel in Nederland – Goed meten, Utrecht krijgt Spijt Muisstil

7 Marjan Wijers verklaarde tijdens een bijeenkomst van de pvda-Utrecht in oktober 2013 nog volledig achter de sluiting van de Utrechtse redlightzones te staan. (Ook de Macha’s hebben het gemeentebeleid altijdgesteund.)
Later heeft Wijers wel haar standpunt gewijzigd en gezegd dat de redlightzones nooit gesloten hadden mogen worden zonder vervangende werkruimte aan te bieden. Nog steeds heeft zij echter geen afstand genomen van de wijziging van de APV en andere besluiten van de gemeente, waardoor de heropening van het ‘Nieuwe’ Zandpad nog steeds niet is gelukt.

Soa-aids-signalerendwangenuitbuiting

Afbeelding: Aankondiging van cursus, gegeven door Soa-aids in november 2014: “Je maakt een zorgvuldige afweging of een doorbreking van je beroepsgeheim noodzakelijk en gerechtvaardigd is en zet stappen die het slachtoffer beschermen.”

Herpublikatie: Voor Vrije Hoererij!

Eerder verschenen op mijn homepage en op Indymedia (met uitgebreid ps).
Laatste alinea, enkele koppelingen en het ps zijn herzien / toegevoegd.

Wessel Koopmans

(Wederzijds vrijwillige) seks is een mensenrecht. Of hiervoor geld gevraagd of geboden wordt doet daar niks aan af. De staat heeft niet het recht om het recht op vrije beroepskeuze en -uitoefening van hoeren, en het recht op seksuele zelfbeschikking van hoeren en hun klanten in te perken. Helaas worden deze rechten wel in steeds grotere mate ingeperkt, ondanks het feit dat hoererij in Nederland toch legaal is.

Nog afgezien van het verschrikkelijke wetsvoorstel WRP, wat alleen maar kan worden beschouwd als de eerste fase van de invoering van een totaalverbod, wordt de hoererij nu al ernstig belemmerd door de vergunningplicht en door de speciale mensenhandelwetten.

Vergunningplicht
Het is voor zelfstandige hoeren zeer moeilijk om aan een vergunning te komen (voor thuisontvangst en escort). Hierdoor zien veel hoeren zich door het overheidsbeleid gedwongen om voor een baas te werken. Ook ramenbuurten, zoals het Zandpad en de Hardebollenstraat in Utrecht, zijn gesloten door de vergunningen in te trekken. Hierdoor is er een groot tekort aan werkplekken en zien veel hoeren die zelfstandig willen blijven zich gedwongen om zonder vergunning, dus ‘illegaal’, te werken wat hen volledig rechteloos maakt.

Speciale mensenhandelwetten
Deze wetten (o.a. art. 273f, zie artikel Fleurtje van Schaik) verbieden het bijvoorbeeld om voor hoeren uit het buitenland de reis en het verblijf te regelen, terwijl dit voor arbeiders met elk ander beroep gewoon toegestaan is. Ook kunnen partners van hoeren veroordeeld worden tot zware straffen voor de minste betrokkenheid bij het werk van hun vriendin, bijvoorbeeld als zij hen naar hun werk rijden of een boodschap voor ze doen, regelmatig bellen etc. De mensenhandelwetten zijn nergens voor nodig want misdaden als afpersing, bedreiging en geweld waren altijd al strafbaar. Wel maken de wetten het buitenlandse hoeren zeer moeilijk om legaal hier aan de slag te komen, en voor alle hoeren om een relatie aan te gaan. (Zondares noemt de vergunningplicht de ‘pooierplicht’ en de speciale mensenhandelwetten het ‘partnerverbod’)

Mensenrechten in het geding
Het zelfbeschikkingsrecht van met name hoeren, maar ook van alle andere betrokkenen bij de hoererij wordt ernstig geschonden door de beperkende vergunningplicht en de speciale mensenhandelwetten.

Hetze in de media
Aangestuurd door de overheid die overal ramen aan het sluiten is, terwijl er in Den Haag de laatste hand gelegd wordt aan de WRP, is er een grote hetze in de media gaande waarbij de hoererij altijd in één adem genoemd wordt met mensenhandel en dwang. Een goed voorbeeld hiervan zijn de arrestaties in Utrecht op de dag (13-2) dat de opzet van de nieuwe redlightzone-uit-het-zicht bekend gemaakt werd.  (Zie een van de aanvullingen op mijn artikel: Gemeente Utrecht en Waterschap slopen Zandpad definitief.)

Misstanden?
Er wordt een zeer negatief beeld geschetst van de hele hoererij. Dat beeld is zeer onjuist. Hoeren zijn net zo gezond en gelukkig als andere vrouwen, bleek onlangs uit Deens onderzoek. Veel hoeren werken met veel plezier en hebben een grote beroepstrots.

Er zijn echter wel degelijk misstanden. Ten eerste zijn hoeren volledig rechtenloos tegenover de overheid. Ook diegenen die hun vergunning in orde gekregen hebben hebben te maken met invallen van controleurs en belastingsinspecteurs die weten dat hoeren geen klacht durven in te dienen en zeer onbeschoft optreden. Diegenen die zonder vergunning moeten werken hebben nog meer te vrezen. Verhuurders van werkruimtes zonder vergunning vragen zeer hoge huren voor hun risico. Omdat hoeren niet naar banken kunnen moeten ze voor hun investeringen naar woekeraars. Reisagenten van buitenlandse hoeren hebben soms schimmige of misleidende contracten. Er zijn afpersers actief die het op hoeren hebben voorzien. Dit is een onvolledige opsomming van misstanden die direct of indirect het gevolg zijn van de onderdrukking van de hoererij door de overheid en de rest van de maatschappij.

Dus ja er zijn inderdaad misstanden zoals de mensen die de hoererij willen verbieden of inperken niet nalaten te beweren. Maar de oplossing voor deze misstanden is juist VOLLEDIGE legalisering!

De misstanden hebben echter geen van allen te maken met de seksuele dienstverlening op zichzelf. Hoeren kiezen daarvoor, ook al kunnen veel mensen zich dat niet voorstellen. Met meer of minder enthousiasme, zoals arbeiders in elk beroep. De bewering dat veel hoeren gedwongen zouden zijn is  ongefundeerd.
De bewering dat hoererij iets te maken zou hebben met vrouwenonderdrukking of seksueel geweld is dat eveneens. De tegenstanders van de hoererij deinzen voor niets terug om een verbod of inperking te rechtvaardigen. Mensen als Renate van de Zee zeggen nooit een ‘Happy Hooker’ ontmoet te hebben. Maar dat zijn leugens. Van der Zee heeft KanStaandPijpen (twitter) bijvoorbeeld geblokt omdat ze de discussie niet aandurft. Gert Jan Seegers heeft zich in vreemde bochten gewrongen om onder een discussie met Zondares uit te komen. Hoeren moeten opletten met hun privacy, maar ze laten wel degelijk van zich horen! Alleen luisteren de overheid en de media nog steeds liever naar de verbiedertjes.

Mijn inzet
Ik ben openlijk klant geworden uit protest tegen de sluiting van Utrechts’ redlightzones. Toen ik daartoe besloot was ik nog ex-klant. Ik heb heel lang en diep als klant en als ex-klant ‘in de kast’ gezeten. Doordat ook de klanten zich niet uit durven spreken hebben de tegenstanders van de hoererij vrij spel. Ik vind dat wij – hoeren, klanten en andere betrokkenen – ons wél uit moeten spreken (desnoods gemaskerd). Wij moeten nu NEE zeggen tegen de WRP [ingevoegd: en tegen het Wetsvoorstel Klantcriminalisering wat na de eerdere publikatie van dit artikel is ingediend en alle klanten van hoeren volledig rechteloos zal maken als het wet zoui worden]! Zelfs al ziet het er naar uit dat deze toch wel aangenomen gaat worden is het toch uiterst belangrijk om duidelijk te maken dat dit niet deugt. Ik heb daarom bij herhaling gelijkgestemden opgeroepen om samen een aktie te organiseren. Op deze oproep heb ik wel enige sympathiebetuigingen ontvangen maar tot daadwerkelijke samenwerking heeft ie nog niet geleid. Vooralsnog beperk ik mij dus tot datgene wat ik zelf kan doen.

 

p.s. Ik gebruik tegenwoordig (als Sekswerknieuws) het woord sekswerker in plaats van hoer – zie hier mijn overwegingen hiervoor en (en voor de standpunten van Sekswerknieuws) – maar omdat dit een herpublikatie is vond ik dat een te grote wijziging van de originele tekst.

Wat de alinea onder het kopje vergunningplicht betreft daar ontbreekt de uitleg over wat deze vergunningplicht nu precies inhoudt. Toen ik dit artikel schreef snapte ik dat nog niet en ook nu snap ik het nog maar gedeeltelijk want dit is een juridisch zeer onduidelijk verhaal. Ik hoop dat ik daar binnenkort meer over kan melden. In ieder geval komt het er op neer dat sekswerkers zonder vergunning in de PRAKTIJK vrijwel rechtenloos zijn.

 

Something in english about Sekswerknieuws

Because I have quite a lot non-dutch reading followers on twitter now (and most dutch people read english anyway) I think its time to write something in english about Sekswerknieuws.

Sekswerknieuws is this blog and the twitteraccount (bio: “Freedom for prostitution, stop the witchhunt against sexworkers and their clients”) made by (me,) Wessel Koopmans (homepage in dutch). I am a client of sexworkers, but not yet out & proud enough to tell my personal story. (I am not ashamed, but its complicated.)

All the opinions of Sekswerknieuws are mine, but not all my opinions are the opinions of Sekswerknieuws.

This is what Sekswerknieuws stands for:

1 Its a human right of adults to have consensual sex with other adults. This is called self-determination. Others including the state have NO RIGHT to interfere with that. If money is paid for sex this doesn’t make this right any less valid.
Also people have the right to choose the profession of their preference and to exercise that profession, including sexwork.

2 The “legalised” prostitution system in the Netherlands is demanding that sexworkers either have a permit, rent a workplace from an owner with a permit, or to work for a company with a permit. For independent sexworkers as well as for new businesses it is nearly impossible though to get a permit. As a result a large proportion of the market is at this moment “illegal” as the state calls it (though thats not exactly true legally). Though “illegal” prostitution is not criminalised (yet) there are many ways the state can punish sexworkers and business-operaters working without a permit including enormous penalties and huge tax-bills, outing people towards neighbours and towards landlords to have them kicked out, alerting “youth-protection” services to have their children taken away etc. So “legalised” my ass. The requirement of a permit that can not be obtained still makes that sexworkers are punished. So this requirement should be abolished. Sexwork must be allowed everywhere both in residential and in commercial zones. Starting with a sexbusiness should be the same as for instance a beautysalon.

3 “Human trafficking” is a messy legal category that throws many different crimes and NON-CRIMES (like assisting sexworkers to migrate) on one big heap. Massive propaganda campaigns outright LIE that many sexworkers are forced to work without any evedence to support that. Even though this crime is rare it is true that it is an evil crime that has to be taken very seriously, as extortion and violence. To prevent, detect and prosecute these crimes they should not be mixed up with non-crimes. Under (dutch/EU) human trafficking laws ALL (personal and/or business-)partners and friends of sexworkers are at risk of prosecution for human trafficking. Because of that the police and other authorities are more a threat to sexworkers then protectors, as they should be. Human trafficking laws must be abolished. There are already better laws against crimes as abduction, violence, threats, rape, extortion etc etc.

(Suspected) DOMESTIC abuse / violence should NOT be handled in another way if the (suspected) victim is a sexworker, then if she*) had any other occupation. Domestic abuse / violence in general can not be ended until the victim WANTS too end it. Sexworkers are not more often victim of domestic abuse / violence then other people so this is NOT relevant for sexwork. Authorities say they are looking for “signs of trafficing” to protect sexworkers but its all bullshit. First they dont want to protect them, but harass them, second, the “signals” are without any value, not even usefull a little to detect domestic abuse / violence, let alone real forced prostitution which, I repeat, is VERY rare. If the numbers were as high as the state and anti-prostitution organisations claim (like “50 to 80%” without any evidence, or even if it was like “more then 10%”) there would be something to say for such an intrusive approach, but even then it wouldn’t work to treat all sexworkers as suspected victims and take away their rights to privacy and selfdetermination.

*: The state is only looking for female victims of “sextrafficking”

4 Two new lawproposals are threatening to make the situation even a lot worse. The WRP will criminalise 18, 19, 20 yr old sexworkers and their clients, and criminalise sexworkers without a permit, that will be even harder to get. The other lawproposal criminalises clients of sexworkers who “should have seen” the “signs of trafficing”, but still had sex with a sexworker who f.ex. has a tattoo or bruises. It is said that this law is NOT to criminalise ALL clients but to make them aware they have a responsebility to report suspicions. (But this obligation is not mentioned in the lawproposal at all!) In fact any client can be criminalised. Read the link about the signs of trafficking. This is bullshit! The law proposal is the ‘Swedish model’ in ‘Russian Roulette’ version, because a client can not tell how to stay on the good side of the law.

The lawproposals must be stopped. Only sexworkers and clients can do that by saying loud and clear (with actions and meetings and so) NO and by demanding our HUMAN RIGHT of sexual and professional self-determination.

Both sexworkers and clients are already very scared to be outed. The big problem is how to organise. Demonstrations can be done with masks, but to make it work we must have discussions in person and even open meetings at some point. It is taking a huge risk because the reason for our fear is VERY REAL. But if we do nothing we can be SURE the anti’s will win.

5 Sekswerknieuws believes that sexworkers should take leadership. They have the prime interest in this fight so their core organisation must be an SW-only association (Union). But without mobilising the clients sexworkers will not win. There are not enough of them for that. But even with 0,1 % of the clients supporting the fight it can be won!

Sekswerknieuws also believes that allies who are in the system (like social- or health workers, scientists, legal advisors etc.) are on the one hand usefull and important, but on the other hand can not be trusted completely. Also politicians can not be trusted. ALL politicians in the Netherlands are doing very harmful things to sexwork. They will only change position under pressure. Sexworkers and allies who are still talking with politicians or even speak at their meetings are making a huge mistake. This makes only sense if one can make a fist.

The liberation of the workers can only be the work of the workers.

As for the clients I believe many clients would want to help. Of course most of them will not risk everything, but some may be in a position to speak out. (Openly, or semi- or ‘absolute’- anonymous.)

As an outsider I cannot tell sexworkers what to do, but of course I can and will give my opinion about what would or would not work. I didn’t cover everything in this article but my times up for now. I must get this out.

Greetings

ps. Sekswerknieuws has NO position on feminism. Sekswerknieuws wants to be allied with everybody who recognizes sexworkers human-rights and full decriminalisation.

But PERSONALLY I really do not get why someone who stands for equal rights and selfdetermination would call him/herself a “woman-ist”. In my opinion all the good goals are covered under the HUMAN rights banner. And because many of the bad guys (people who want a witchhunt on sexwork) are feminists I think it would be better for all the pro human rights people to get out of that bad company and STOP calling themselves feminist. (Like Marijke Vonk did.)

—————

Best recources (I know) in english on the Dutch situation:
Zondares: Dutch Model (1) ,   (2)(3)(4)(5)(6)

Zondares: National Rapporteur on Trafficking

Felicia Anna: Behind the Red Light District

Marijke Vonk

Oproep: Stop het Wetsvoorstel klantcriminalisering!

Geschokte reactiesvan sekswerkers en bondgenoten op het wetsvoorstel van de Bende van 3.

> Let op voor de koppelingen boven de afbeelding geldt een LEUGEN- EN HETZE ALERT! <

Op vrijdag 17 oktober presenteerden de politieke partijen ChristenUnie, Partij van de Arbeid en Socialistische Partij – met steun van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en andere mensenhandel-hetzers (Fier met GELOGEN BEWERINGEN over vermeende jeugdprostitutie!) – het WETSVOORSTEL KLANTCRIMINALISERING (pdf, kort). (Zie ook toelichting (pdf)).

Het wetsvoorstel wordt in de media (hier de Volkskrant, die de primeur kreeg) verkocht als het strafbaar stellen van klanten die “weten dat een sekswerker onder dwang werkt”. Dit is echter een LEUGEN! Wie het wetsvoorstel leest weet dat er staat “redelijkerwijs moet VERMOEDEN dat een sekswerker slachtoffer van MENSENHANDEL is.” Dit is iets compleet anders!

(Einde hetze- en leugen alert voor koppelingen)

sekswerk-ondergronds
Sekswerk ondergronds? Fotosoep @KanStaandPijpen

Ten eerste zijn de woorden “redelijkerwijs moet vermoeden” totaal vaag. Dit leidt tot grote rechteloosheid! Het gaat niet om WETEN maar VERMOEDEN, en er hoeft daarom ook GEEN bewezen mensenhandel te hebben plaatsgevonden om toch een klant te veroordelen. Wat REDELIJKERWIJS zal betekenen is (namelijk) dat een klant “SIGNALEN VAN MENSENHANDEL” zou moeten hebben waargenomen. De door de overheid aangestelde mensenhandel-hetzer de NRM (Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Dettmeijer, een TEGENSTANDSTER van PROSTITUTIE) gebruikt meldingen van deze zgn. “signalen” om rapporten met opgeblazen cijfers over vermeende (MOGELIJKE!) “slachtoffers” te presenteren. Als de overheid er zelf van uit gaat dat deze zgn. “signalen” aanwijzingen van mensenhandel zouden zijn, dat kunnen we er van uit gaan dat de rechter een klant schuldig zal verklaren als hij dergelijke signalen gezien zou moeten hebben. OOK als er GEEN WERKELIJKE MENSENHANDEL HEEFT PLAATSGEVONDEN!

Het gaat hierbij om signalen als – tatoeages, – blauwe plekken, – een ongelukkige, bange, of ongezonde indruk maken, – een ‘niet pluis gevoel’ (bij de waarnemer), – geen nederlands, duits of engels spreken, – worden gebracht en gehaald door een derde – etc. etc. Dit alles betekent echter allemaal helemaal NIETS. Zie de uitleg van Zondares en Felicia Anna voor een uitgebreide bespreking van deze TOTALE ONZIN. Deze signalenlijst is alleen maar bedacht om sekswerkers die VOLLEDIG VRIJWILLIG werken TEGEN HUN ZIN als slachtoffers van mensenhandel te kunnen bestempelen. En nu komt het van pas om ook de klanten te grazen te nemen.

Ten tweede is ook mensenhandel een zeer vaag begrip. In de mensenhandelwet (artikel 273f WvS) wordt van alles op één hoop gegooid, van ontvoering met geweld om organen te roven en voor gedwongen prostitutie (of andere arbeid), tot betrokkenheid bij VRIJWILLIGE prostitutie van een ander, bijvoorbeeld door voor een buitenlandse sekswerker de reis te organiseren. Mensenhandel is dus NIET HETZELFDE als gedwongen prostitutie. Er wordt hierover keihard gelogen bij de presentatie van het wetsvoorstel! Gedwongen prostitutie valt weliswaar óók onder de vele zaken die strafbaar gesteld zijn in artikel 273f, maar mensenhandel is LANG NIET ALTIJD dwang. Begrijpt u het nog? Lees het hier uitgebreid:  Fleur van Schaik: Wat is gedwongen prostitutie volgens artikel 273f?

De werkelijke betekenis van het wetsvoorstel is daarom dat ALLE klanten van sekswerkers volledig rechteloos worden gemaakt. Deze klanten, die in de mediacampagne fijntjes “hoerenlopers” worden genoemd, worden alleen al door het voorstel gestigmatiseerd als VERKRACHTERS. Dat is pure laster en haatzaaien.

De twee grootste leugens waarmee de ‘noodzaak’ van het wetsvoorstel wordt verdedigd zijn:
– Gedwongen prostitutie zou veel voorkomen
– Er zouden klanten zijn die hier “willens en wetens” misbruik van maken

Dit is allebei onwaar. Lees: Zondares: Antwoord op: Hoge cijfers over dwang en Zondares: Antwoord op: Klanten zijn triest

Dit voorstel (alleen al) jaagt klanten en sekswerkers nog veel dieper de kast in dan zij toch al zitten en stigmatiseert beiden op afschuwelijke wijze.

Sekswerkers hebben geschokt gereageerd:

Mariska Majoor: “Seks met iemand tegen haar/zijn wil is al strafbaar en heet verkrachting. [Dit] heeft niets te maken met sekswerk.”

Zondares: Wetsvoorstel Klantcriminalisering

Sekswerk Nederland: Wetsvoorstel CU stigmatiseert en beangstigt sekswerkers (zie ook Factsheet Sekswerk)

Felicia Anna: Nieuw plan om klanten van prostituees weg te jagen

Zie ook de tweets van Sekswerknieuws (en kijk ook bij favorieten, alleen mogelijk met twitter-reg) voor retweets van vele reacties van sekswerkers (en bondgenoten).

Dit wetsvoorstel moet worden gestopt, net als overigens de WRP, een ander wetsvoorstel wat eveneens als een stap in de richting van een totaalverbod beschouwd moet worden.

Er moeten akties komen! Ik heb dit al eerder voorgesteld en ik herhaal het bij deze. Sekswerkers zijn nog nauwelijks georganiseerd, en klanten al helemaal niet. Maar dat is des te meer een reden om deze taak nu op te pakken.

De politie moet wegblijven uit ons beroepsleven cq. seksleven!

Maar dat gebeurt echt niet als wij het de politici vriendelijk vragen.
Het is menens! We kunnen dit alleen winnen als we heel veel tamtam gaan maken. (Dat kan ook met maskers op, voor de deelnemers die anoniem willen blijven.)

Wie het hier mee eens is en samen met mij wil proberen om dit van de grond te krijgen kan contact met me opnemen.

wessel.koopmans [at] hccnet.nl

Overigens ben ik van mening dat de SLEUTEL van de OVERWINNING te vinden is in het mobiliseren van de klanten. Als ook maar een klein percentage van de klanten mee zou gaan strijden dan hebben we al een legioen! Zet die stap en doe iets! Of willen jullie soms de gevangenis in?

Sekswerknieuws feliciteert Sekswerk Nederland met oprichting!

Vrijdag 17 oktober was er naast slecht nieuws ook goed nieuws. Deze dag werd namelijk de oprichting van Sekswerk Nederland bekend gemaakt.

Zie Website Sekswerk Nederland en Sekswerk Nederland op Twitter

Op Twitter staat:

Onderzoek en educatie sekswerk vanuit een mensenrechten perspectief. Bestuur: Hella Dee, Marijke Vonk, Yvette Luhrs

Op de website staan de doelstellingen wat uitgebreider vermeld:

Sekswerk Nederland (SWN) stelt zich tot doel de positie van sekswerkers in Nederland te versterken en hun arbeidsrechten en mensenrechten te waarborgen. Dit doet SWN door het uitvoeren van onderzoek, het verstrekken van informatie aan sekswerkers en door het uitvoeren van projecten gericht op zichtbaarheid van sekswerk en sekswerkers.

SWN beschouwt sekswerk als werk. SWN zet zich actief in tegen criminalisatie, legale onderdrukking en andere vormen van stigma en discriminatie van sekswerkers.

SWN gelooft dat sekswerkers actief betrokken moeten worden bij het maken van sekswerk beleid. We baseren onze standpunten op degelijk onderzoek en we erkennen de waarde van zichtbaarheid en representatie van sekswerk als werk.

Sekswerknieuws ondersteunt deze doelstellingen en feliciteert Sekswerk Nederland met haar oprichting.

De eerste twee publicaties van Sekswerk Nederland zijn alvast zeer aan te raden!
Wetsvoorstel CU stigmatiseert en beangstigt sekswerkers , Factsheet Sekswerk

Succes er mee gewenst SWN!